Hjullastare Gods

 

Industriutbildnings hjullastarutbildning baserar sig på Arbetsmiljöverkets lagar och dom gemensamt framtagna riktlinjerna i TLP10. Vi använder oss av MA-systems läromaterial som säkerställer att kursen följer lagstadgade riktlinjer. Kursen ger ett utbildningsintyg för C2 hjullastare godshantering. Intyget är giltigt i hela Sverige och dom flesta EU länder. Intyget är livslångt och förlorat kort kan beställas via www.industriutbildning.se

Tillåten användning

 

Godkänt användningsområde. Maskinen får användas för att lasta, bära och lossa gods. Här kan skopa, kranarm, pallgafflar eller liknande lyftutrustning användas, men även hydrauliska redskap såsom sopvals eller snöslunga kan vara godkänt beroende på användnings situation. Maskinen används på plana och hårdgjorda underlag.

 

Ej godkänt i följande fall.

När hjullastaren används som anläggningsmaskin och på ojämna och mjuka underlag gäller inte detta intyg, vid all slags anläggningsarbete krävs ett yrkeskompetensbevis YKB.

 

Detta är en ständigt återkommande fråga i branschen och ibland kan det vara svårt att bedömma var gränsen går. Vid tvivel kontakta oss med en beskrivning av maskinens arbetsområde så kan vi diskutera vad som gäller.

 

All information kan du hitta nedan.

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-truckar-afs-20065-foreskrifter/

 

https://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/amnesomraden/arbetsutrustning/truckar/riktilnjer_tlp10.pd.pdf